Numeracja banków i rachunków bankowych

Raport zawiera usystematyzowaną wiedzę na temat numeracji banków i rachunków bankowych w Polsce oraz plany Narodowego Banku Polskiego dotyczące zmian

Raport zawiera usystematyzowaną wiedzę na temat numeracji banków i rachunków bankowych w Polsce oraz plany Narodowego Banku Polskiego dotyczące zmian

Raport zawiera usystematyzowaną wiedzę na temat numeracji banków i rachunków bankowych w Polsce oraz plany Narodowego Banku Polskiego dotyczące zmian w ramach systemu numeracji banków i ich jednostek organizacyjnych, dostosowujące go do aktualnych potrzeb rynku usług płatniczych.

W pierwszej części materiału ujęto chronologicznie zagadnienia związane z numerowaniem banków i ich jednostek organizacyjnych oraz numerowaniem rachunków bankowych. Opis ten zawiera elementy związane z ukształtowaniem się w danych realiach rynkowych potrzeb biznesowych środowiska bankowego oraz działania z zakresu standaryzacji, legislacji i technologii.

W drugiej części materiału przedstawiono aktualne potrzeby Narodowego Banku Polskiego i środowiska bankowego w zakresie numeracji oraz wymiany informacji z tym związanej, a także plany zmian organizacyjno-technologiczno-prawnych w tym obszarze.

Do pobrania

Numeracja banków i rachunków bankowych

Zobacz również