PayTech – innowacyjne rozwiązania płatnicze na rynku polskim

Przegląd rynku usług płatniczych w Polsce w kontekście postępującej ewolucji technologicznej oraz wskazanie możliwych kierunków rozwoju w tym zakresie

Przegląd rynku usług płatniczych w Polsce w kontekście postępującej ewolucji technologicznej oraz wskazanie możliwych kierunków rozwoju w tym zakresie

Współczesny sektor finansowy podlega postępującej ewolucji technologicznej. Działające na rynku od lat instytucje podlegają procesowi transformacji cyfrowej, a nowopowstające podmioty funkcjonujące według nowych modeli biznesowych i w oparciu o nowoczesne technologie (tzw. FinTechy) redefiniują sposób realizacji potrzeb klientów w sferze usług finansowych. Stały, innowacyjny postęp technologiczny warunkuje skuteczność rywalizacji na konkurencyjnym rynku finansowym poprzez tworzenie nowych kanałów dystrybucji produktów i usług finansowych, poszerzanie zasięgu działalności oraz poprawę jakości świadczonych usług. Szczególnym przypadkiem podmiotów FinTech są PayTechy, a więc firmy prowadzące innowacyjną działalność w obszarze płatności, które wykorzystują technologię do umożliwiania elektronicznego transferu wartości.

Materiał Narodowego Banku Polskiego pt. PayTech – innowacyjne rozwiązania płatnicze na rynku polskim ma na celu dokonanie przeglądu dotychczasowego krajobrazu rynku usług płatniczych w Polsce w kontekście postępującej ewolucji technologicznej oraz wskazanie możliwych kierunków rozwoju w tym zakresie.

Do pobrania

PayTech – innowacyjne rozwiązania płatnicze na rynku polskim

Zobacz również