Pieniądz cyfrowy banku centralnego

Ogólne założenia emisji koncepcji pieniądza cyfrowego banku centralnego | Implikacje emisji CBDC | Uwarunkowania wprowadzenia cyfrowego złotego w Polsce

Ogólne założenia emisji koncepcji pieniądza cyfrowego banku centralnego | Implikacje emisji CBDC | Uwarunkowania wprowadzenia cyfrowego złotego w Polsce

NBP uważnie monitoruje postęp prac w zakresie emisji CBDC na świecie, aby – w razie zaistnienia takiej potrzeby – móc podjąć stosowne działania także w Polsce – prof. Adam Glapiński, Prezes NBP.

Narodowy Bank Polski informuje o opublikowaniu materiału pt. Pieniądz cyfrowy banku centralnego ze słowem wstępnym prof. Adama Glapińskiego, Prezesa NBP.

Zarząd NBP przyjął następujące stanowisko Narodowego Banku Polskiego w kwestii emisji cyfrowego złotego:

NBP od wielu lat uważnie monitoruje postęp prac innych banków centralnych w zakresie emisji nowej formy pieniądza, tj. pieniądza cyfrowego banku centralnego (CBDC), oraz dokonuje oceny potrzeb rynku polskiego w tym zakresie. Równocześnie, NBP wnikliwie analizuje potencjalne skutki emisji CBDC – prawne, technologiczne oraz ekonomiczne (w szczególności dla funkcjonowania sektora bankowego, stabilności finansowej, prowadzonej polityki pieniężnej i działania systemu płatniczego).

W warunkach polskich aktualnie nie znajdują odzwierciedlenia przesłanki, którymi kierowały się inne banki centralne przy rozpoczęciu testów pilotażowych w zakresie emisji CBDC czy wdrożeń pieniądza cyfrowego. Jak dotąd, NBP nie zidentyfikował celu emisji cyfrowego złotego o charakterze systemowym ani szczególnych potrzeb konsumentów lub podmiotów gospodarczych, które nie mogłyby zostać zaspokojone przez dostawców usług płatniczych w Polsce, a jedynie przez bank centralny w drodze wprowadzenia CBDC. Wyniki prowadzonych analiz wskazują na brak wyraźnych korzyści z wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego w Polsce w stosunku do dostrzeganych rodzajów ryzyka związanego z jego emisją dla gospodarki, obrotu pieniężnego i systemu finansowego.

NBP z rozwagą podchodzi do możliwości wprowadzenia cyfrowego złotego i obecnie, nie widząc przekonującego uzasadnienia, nie decyduje się na jego emisję. Aktualne stanowisko NBP w kwestii emisji cyfrowego złotego może ulec modyfikacji, o ile zaistnieją czynniki (krajowe lub międzynarodowe) uzasadniające taką zmianę.

Do pobrania

Pieniądz cyfrowy banku centralnego 

Zobacz również