SORBNET2 – informacja ogólna

System SORBNET2 jest najważniejszym polskim systemem płatności, w którym rozliczane są operacje polityki pieniężnej, transakcje międzybankowe z rynku finansowego i wysokokwotowe zlecenia klientowskie, a także odbywa się rozrachunek innych systemów płatności.

System SORBNET2 jest najważniejszym polskim systemem płatności, w którym rozliczane są operacje polityki pieniężnej, transakcje międzybankowe z rynku finansowego i wysokokwotowe zlecenia klientowskie, a także odbywa się rozrachunek innych systemów płatności.

10 czerwca 2013 r., po trwających ponad trzy lata przygotowaniach, Narodowy Bank Polski uruchomił system rozliczeń SORBNET2. W systemie tym prowadzone są rachunki bieżące banków i dokonywany jest rozrachunek międzybankowy dla płatności w złotych. System ten zastąpił działający od 1996 r. system SORBNET.

System SORBNET2 jest najważniejszym polskim systemem płatności, w którym rozliczane są operacje polityki pieniężnej, transakcje międzybankowe z rynku finansowego i wysokokwotowe zlecenia klientowskie, a także odbywa się rozrachunek innych systemów płatności.

Nowy system SORBNET2, podobnie jak jego poprzednik, jest systemem typu RTGS (ang. Real Time Gross Settlement), w którym zlecenia płatnicze realizowane są zgodnie z zasadą rozrachunku brutto (przetwarzanie zleceń pojedynczo, tj. bez ich wzajemnego kompensowania) oraz zasadą rozrachunku w czasie rzeczywistym (przetwarzanie zleceń na bieżąco w ciągu dnia, a nie w wyznaczonych momentach dnia).

Dzięki uruchomieniu SORBNET2 nie tylko nastąpiło unowocześnienie polskiego systemu RTGS, ale także poprawiło się bezpieczeństwo jego działania. Przejście na rozwiązania oferowane przez międzynarodową sieć telekomunikacyjną SWIFT oraz zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych zwiększa niezawodność funkcjonowania systemu oraz jego wydajność, a w efekcie także bezpieczeństwo i efektywność obrotu międzybankowego. Oparcie komunikacji systemu SORBNET2 na sieci SWIFT ma również doprowadzić do dostosowania wszystkich polskich banków do rozwiązań telekomunikacyjnych przyjętych w globalnych systemach płatności.

Uczestnikami systemu SORBNET2 są :

  • Narodowy Bank Polski
  • 46 banków komercyjnych
  • KSKOK
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
  • Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
  • KDPW_CCP S.A.

W 2023 r. w systemie SORBNET2:

  • zrealizowano ogółem 5 mln 644 tys. zleceń, o łącznej wartości 136,4 bln zł,
  • średnia wartość zlecenia wyniosła 24,2 mln zł,
  • średni dzienny wolumen zrealizowanych zleceń wyniósł 22 487, a średnie dzienne obroty 543,3 mld zł.

W dniu 30 września 2021 r. Zarząd NBP powołał w Narodowym Banku Polskim Projekt SORBNET3. Głównym celem Projektu SORBNET3 jest budowa oraz uruchomienie w I połowie 2025 r. nowego systemu RTGS w złotych, wykorzystującego komunikaty zgodne z normą ISO 20022. Migracja obecnych uczestników systemu SORBNET2 ma nastąpić na zasadzie Big-Bang, tj. w jednym wyznaczonym terminie i bez okresu przejściowego, w którym równolegle funkcjonowałyby system SORBNET2 i system SORBNET3.

Do pobrania

Informacja na temat podstawowych zasad uczestnictwa w systemie SORBNET2

Wzór umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku bankowego w systemie SORBNET2

SORBNET2 – Zasady funkcjonowania systemu

Ogólny harmonogram dnia operacyjnego w systemie SORBNET2

Prowizje i opłaty pobierane przez NBP w związku z uczestnictwem w systemie SORBNET2

Lista uczestników CUG posiadających rachunki w systemie SORBNET2

Uwaga! Zapisywanie plików lub korzystanie z linków dostępnych na tej stronie może wymagać od użytkownika autoryzacji. Data ostatniej aktualizacji: 21.01.2020 r.