Lista tzw. systemów wyznaczonych i lista uczestników tzw. systemów wyznaczonych

Lista systemów prowadzonych przez NBP oraz innych systemów płatności lub rozrachunku papierów wartościowych, w których istnieje ryzyko systemowe | Lista uczestników systemów

Lista systemów prowadzonych przez NBP oraz innych systemów płatności lub rozrachunku papierów wartościowych, w których istnieje ryzyko systemowe | Lista uczestników systemów

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dn. 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1224 i 1997) Narodowy Bank Polski prowadzi i ogłasza na swojej stronie internetowej listę systemów oraz listę uczestników systemów, o których mowa w art. 15 ww. ustawy.

Materiały do pobrania

Zobacz również