Zabezpieczenie komunikacji elektronicznej przesyłanej do NBP | oversight

Zabezpieczenia komunikacji elektronicznej przesyłanej do NBP w ramach procesu sprawowanego nadzoru systemowego oversight | System Wymiany Plików (SWP)

Zabezpieczenia komunikacji elektronicznej przesyłanej do NBP w ramach procesu sprawowanego nadzoru systemowego oversight | System Wymiany Plików (SWP)

Dla zapewnienia poufności danych przekazywanych do Narodowego Banku Polskiego w ramach procesu sprawowanego nadzoru systemowego oversight należy dokumentację przesyłaną za pomocą poczty elektronicznej zaszyfrować przy pomocy odpowiednich certyfikatów wydanych przez NBP.

  • Dla celów sprawozdawczości dokonywanej przez podmioty prowadzące systemy płatności, schematy płatnicze oraz systemy rozrachunków papierów wartościowych, czyli informacji przekazywanych na adres raporty.oversight@nbp.pl, należy zainstalować w programie pocztowym certyfikat raporty.cer.
  • W ramach prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących schematów płatniczych i systemów płatności, czyli informacji przekazywanych na adres nadzor@nbp.pl, należy zainstalować w programie pocztowym certyfikat nadzor.cer.

Starsze wersje certyfikatów straciły ważność w dniu 5.03.2021 roku.

Ze względów technicznych, w korespondencji elektronicznej przesyłanej do NBP, całkowity rozmiar pojedynczej wiadomości e-mail nie może przekraczać 15 MB. W sytuacji gdy rozmiar przekazywanej do NBP informacji przekracza maksymalny rozmiar ustalony w systemie poczty elektronicznej, istnieje możliwość skorzystania z Systemu Wymiany Plików NBP (SWP).

Dodatkowe informacje dotyczące certyfikatów wydanych przez NBP lub innych form uwierzytelniania stosowanych przez NBP można znaleźć na stronie NBP w zakładce dedykowanej infrastrukturze klucza publicznego: Narodowy Bank Polski – PKI.

W razie problemów technicznych związanych z implementacją i obsługą certyfikatów należy skontaktować się z Centrum Certyfikacji Kluczy: cck@nbp.pl.


System Wymiany Plików (SWP)


SWP to usługa, która umożliwia wymianę danych pomiędzy NBP a podmiotami zewnętrznymi. W ramach SWP możliwe jest tworzenie dedykowanego dla podmiotu zewnętrznego wirtualnego obszaru wymiany plików o rozmiarze przekraczającym limit ustalony w systemie poczty elektronicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wnioskowania i przyznawania dostępu do usługi SWP oraz zasad bezpiecznego korzystania z niej, a także instrukcję dla podmiotu zewnętrznego, można uzyskać zwracając się z zapytaniem na adres poczty elektronicznej nadzor@nbp.pl.

Zobacz również