Akty prawne Organów NBP ogłoszone w Monitorze Polskim

Informacje wprowadzające | Ważne dokumenty | Materiały do pobrania

Informacje wprowadzające | Ważne dokumenty | Materiały do pobrania

Wykaz obowiązujących aktów prawnych Prezesa NBP, Zarządu NBP i Rady Polityki Pieniężnej ogłoszonych od dnia 1 stycznia 1998 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Uchwały Zarządu Narodowego Banku Polskiego

Uchwały Rady Polityki Pieniężnej

Obwieszczenia Prezesa NBP


Niniejsze strony nie stanowią oficjalnego źródła aktów prawnych Narodowego Banku Polskiego. Dokładając wszelkich starań, aby zamieszczane tu informacje były rzetelne i kompletne, NBP nie może gwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podjętych w oparciu o nie decyzji. Informacje te należy traktować jedynie jako szybkie źródło przybliżonej informacji.