Zarządzenia Prezesa NBP w sprawie emisji monet i banknotów

Informacje wprowadzające | Materiały do pobrania | Archiwum

Informacje wprowadzające | Materiały do pobrania | Archiwum

Wykaz aktów prawnych Prezesa NBP, ogłoszonych od dnia 1 stycznia 1998 r w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, dotyczących emisji monet i banknotów.

2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

- Zarządzenia Prezesa NBP w sprawie emisji monet i banknotów ogłoszone po 1 stycznia 2009 r.

Zmiana do uchwały w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele:

Niniejsze strony nie stanowią oficjalnego źródła aktów prawnych Narodowego Banku Polskiego. Dokładając wszelkich starań, aby zamieszczane tu informacje były rzetelne i kompletne, NBP nie może gwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podjętych w oparciu o nie decyzji. Informacje te należy traktować jedynie jako szybkie źródło przybliżonej informacji.