Wszystkie aktualności

Zabezpieczenia polskich banknotów

Co oznacza sformułowanie, że NBP jest jedynym emitentem złotego? Na czym polega produkcja banknotów? Jakie polskie banknoty znajdują się w powszechnym obiegu? Jak można zweryfikować autentyczność banknotów?  Jakie zabezpieczenia znajdują się na każdym banknocie obiegowym?

Działalność edukacyjna NBP

W jaki sposób Narodowy Bank Polski wypełnia swoją misję edukacyjną? Kto jest odbiorcą naszych działań? Jak realizujemy i wspieramy ciekawe inicjatywy edukacyjne? Za pomocą jakich narzędzi upowszechniamy wiedzę ekonomiczną?

Komunikat Biura Prasowego NBP

W związku z trwającym od rana skandalicznym, politycznym atakiem na Narodowy Bank Polski Biuro Prasowe NBP umieszcza przetłumaczony na język polski dokument regulujący kontakty zewnętrzne odpowiednika Rady Polityki Pieniężnej (RPP) w FED – banku centralnym USA.