Aktualizacja logotypu Narodowego Banku Polskiego

Nowsza wersja znaku, hasła, odświeżona identyfikacja wizualna, oraz nowy emblemat NBP

Narodowy Bank Polski poinformował o dokonaniu aktualizacji logotypu, hasła, identyfikacji wizualnej i wprowadzeniu do użycia nowego emblematu banku centralnego. Ewolucja nowej identyfikacji wizualnej banku polega na zmianie kwadratu z akronimem NBP na okrągłe drzwi skarbca Narodowego Banku Polskiego – użyty w nim krój pisma nie uległ zmianie. W logotypie (napis „Narodowy Bank Polski”) wykorzystano font Bona Nova. Zastąpiono też zieleń kolorami: granatowym i złotym. Zaktualizowane hasło NBP brzmi: „dbamy o wartość polskiego pieniądza”. Nowy logotyp został stworzony własnymi siłami NBP i bez dodatkowych kosztów.

Elementy identyfikacji graficznej NBP zostały także wzbogacone o emblemat z wizerunkiem orła oraz budynkiem ze skarbcem i sztabami złota.

Logotyp występuje w następujących wariantach:

Do pobrania

 powiększ

Więcej o NBP:

Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa odpowiadającym za politykę pieniężną i stabilność cen. Jego funkcje określa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i ustawa o NBP. NBP ma wyłączne prawo emisji pieniądza. Jako bank centralny nie prowadzi rachunków bankowych obywateli, nie przyjmuje od nich lokat, nie udziela kredytów. Prowadzi natomiast obsługę budżetu państwa, a także podmiotów sektora finansów publicznych. Gromadzi rezerwy walutowe państwa i zarządza nimi. Pełni funkcję banku banków, tworząc warunki do działania systemu bankowego. Jest również jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-analitycznych w dziedzinie ekonomii i rynków finansowych.