Aktywa rezerwowe Polski w grudniu 2020 r.

Dane NBP: Na koniec grudnia 2020 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski zarządzane przez NBP wynosiły 125,6 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 154,2 mld USD.

NBP opublikował 7 stycznia 2021 r. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec grudnia 2020 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 125,6 mld EUR i był o 5,1 mld EUR wyższy niż na koniec listopada 2020 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 9,8 mld USD i osiągnął poziom 154,2 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70%) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.