Aktywa rezerwowe Polski w grudniu 2021 r.

Dane NBP: Na koniec grudnia 2021 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 146,6 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 166,0 mld USD.

NBP opublikował 5 stycznia dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec grudnia 2021 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 146,6 mld EUR i był niższy o 0,1 mld EUR niż na koniec listopada 2021 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmniejszył się o 0,7 mld USD i osiągnął poziom 166,0 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (75%) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.