Aktywa rezerwowe Polski w grudniu 2023 r.

Dane NBP: Na koniec grudnia 2023 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 175,4 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 193,8 mld USD.

NBP opublikował 5 stycznia br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec grudnia 2023 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 175,4 mld EUR i był wyższy o 4,5 mld EUR niż na koniec listopada 2023 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 7,1 mld USD i osiągnął poziom 193,8 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (66,5%) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.