Aktywa rezerwowe Polski w kwietniu 2021 r.

Dane NBP: Na koniec kwietnia 2021 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 128,7 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 155,7 mld USD.

NBP opublikował 7 maja dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec kwietnia 2021 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 128,7 mld EUR i był niższy o 6,1 mld EUR niż na koniec marca 2021 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmniejszył się o 2,7 mld USD i osiągnął poziom 155,7 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70%) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.