Aktywa rezerwowe Polski w lipcu 2022 r.

Dane NBP: Na koniec lipca 2022 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 154,1 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 157,6 mld USD.

NBP opublikował 5 sierpnia br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec lipca 2022 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 154,1 mld EUR i był wyższy o 6,4 mld EUR niż na koniec czerwca 2022 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach wzrósł o 3,3 mld USD i osiągnął poziom 157,6 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 72%) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.