Aktywa rezerwowe Polski w lipcu 2023 r.

Dane NBP: Na koniec lipca 2023 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 164,8 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 181,9 mld USD.

NBP opublikował 7 sierpnia br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec lipca 2023 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 164,8 mld EUR i był niższy o 2,0 mld EUR niż na koniec czerwca 2023 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 1,1 mld USD i osiągnął poziom 181,9 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (prawie 70,6%) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.