Aktywa rezerwowe Polski w listopadzie 2021 r.

Dane NBP: Na koniec listopada 2021 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 146,7 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 166,7 mld USD.

Dane NBP: Na koniec listopada 2021 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 146,7 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 166,7 mld USD.

NBP opublikował 7 grudnia dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec listopada 2021 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 146,7 mld EUR i był wyższy o 2,6 mld EUR niż na koniec października 2021 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmniejszył się o 1,1 mld USD i osiągnął poziom 166,7 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (75%) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.