Aktywa rezerwowe Polski w lutym 2023 r.

Dane NBP: Na koniec lutego 2023 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 158,2 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 167,8 mld USD.

NBP opublikował 7 marca br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec lutego 2023 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 158,2 mld EUR i był wyższy o 3,8 mld EUR niż na koniec stycznia 2023 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 0,6 mld USD i osiągnął poziom 167,8 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (prawie 70,7%) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.