Aktywa rezerwowe Polski w maju 2022 r.

Dane NBP: Na koniec maja 2022 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 145,6 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 156,2 mld USD.

NBP opublikował 7 czerwca br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec maja 2022 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 145,6 mld EUR i był wyższy o 1,7 mld EUR niż na koniec kwietnia 2022 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 4,1 mld USD i osiągnął poziom 156,2 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (74%) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.