Aktywa rezerwowe Polski w marcu 2022 r.

Dane NBP: Na koniec marca 2022 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 142,1 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 158,1 mld USD.

NBP opublikował 7 kwietnia br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec marca 2022 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 142,1 mld EUR i był niższy o 1,7 mld EUR niż na koniec lutego 2022 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmniejszył się o 2,6 mld USD i osiągnął poziom 158,1 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 75 proc.) inwestowana jest głównie w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.