Aktywa rezerwowe Polski w marcu 2024 r.

Dane NBP: Na koniec marca 2024 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 187,7 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 202,4 mld USD.

NBP opublikował 5 kwietnia br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec marca 2024 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 187,7 mld EUR i był wyższy o 14,5 mld EUR niż na koniec lutego 2024 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 14,5 mld USD i osiągnął poziom 202,4 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana głównie w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.