Aktywa rezerwowe Polski w październiku 2021 r.

Dane NBP: Na koniec października 2021 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 144,1 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 167,8 mld USD.

NBP opublikował 5 listopada dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec października 2021 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 144,1 mld EUR i był wyższy o 0,1 mld EUR niż na koniec września 2021 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 0,8 mld USD i osiągnął poziom 167,8 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 75%) inwestowana jest w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota utrzymywana jest w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.