Aktywa rezerwowe Polski w październiku 2022 r.

Dane NBP: Na koniec października 2022 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 152,5 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 151,7 mld USD.

NBP opublikował 7 listopada br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec października 2022 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 152,5 mld EUR i był niższy o 1,7 mld EUR niż na koniec września 2022 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 0,1 mld USD i osiągnął poziom 151,7 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (prawie 72%) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.