Aktywa rezerwowe Polski w sierpniu 2022 r.

Dane NBP: Na koniec sierpnia 2022 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 155,1 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 154,8 mld USD.

NBP opublikował 7 września br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec sierpnia 2022 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 155,1 mld EUR i był wyższy o 1,0 mld EUR niż na koniec lipca 2022 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zmniejszył się o 2,8 mld USD i osiągnął poziom 154,8 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 71%) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.