Aktywa rezerwowe Polski w sierpniu 2023 r.

Dane NBP: Na koniec sierpnia 2023 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 167,5 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 182,2 mld USD.

NBP opublikował 7 września br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec sierpnia 2023 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 167,5 mld EUR i był wyższy o 2,7 mld EUR niż na koniec lipca 2023 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 0,4 mld USD i osiągnął poziom 182,2 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (prawie 68,5%) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.