Aktywa rezerwowe Polski w styczniu 2021 r.

Dane NBP: Na koniec stycznia 2021 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 129,8 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 157,3 mld USD.

NBP opublikował 5 lutego dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec stycznia 2021 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 129,8 mld EUR i był o 4,2 mld EUR wyższy niż na koniec grudnia 2020 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 3,1 mld USD i osiągnął poziom 157,3 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (ponad 70%) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.