Aktywa rezerwowe Polski w styczniu 2023 r.

Dane NBP: Na koniec stycznia 2023 r. oficjalne aktywa rezerwowe Polski, zarządzane przez NBP, wynosiły 154,4 mld EUR, a w przeliczeniu na dolary amerykańskie 167,2 mld USD.

NBP opublikował 7 lutego br. dane o stanie oficjalnych aktywów rezerwowych. Wynika z nich, że na koniec stycznia 2023 r. ich stan wyrażony w euro wyniósł 154,4 mld EUR i był niższy o 2,1 mld EUR niż na koniec grudnia 2022 r. Stan rezerw wyrażony w dolarach zwiększył się o 0,5 mld USD i osiągnął poziom 167,2 mld USD.

Narodowy Bank Polski zarządza rezerwami dewizowymi, dbając o maksymalizowanie ich zyskowności, jednak priorytetem jest ich bezpieczeństwo i zachowanie niezbędnego poziomu płynności. NBP inwestuje rezerwy w typowe instrumenty stosowane przez banki centralne. Zdecydowana ich większość (prawie 72,5%) jest inwestowana w rządowe papiery wartościowe, w papiery emitowane przez instytucje międzynarodowe oraz agencje rządowe. Pozostała kwota jest utrzymywana w formie lokat w bankach o wysokiej ocenie wiarygodności oraz w złocie monetarnym.