Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-02-28

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.005,78
100 zł1/47,782.117,06
200 zł1/215,553.905,91
500 zł131,107.486,33

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe