Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-04-01

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.030,67
100 zł1/47,782.169,45
200 zł1/215,554.002,57
500 zł131,107.671,59

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe