Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-04-02

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.015,68
100 zł1/47,782.137,90
200 zł1/215,553.944,35
500 zł131,107.560,01

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe