Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-04-06

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.056,48
100 zł1/47,782.223,77
200 zł1/215,554.102,77
500 zł131,107.863,65

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe