Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-04-08

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.063,01
100 zł1/47,782.237,52
200 zł1/215,554.128,15
500 zł131,107.912,29

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe