Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-04-15

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.121,15
100 zł1/47,782.359,90
200 zł1/215,554.353,94
500 zł131,108.345,05

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe