Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-04-21

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.081,65
100 zł1/47,782.276,76
200 zł1/215,554.200,55
500 zł131,108.051,06

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe