Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-04-23

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.102,99
100 zł1/47,782.321,67
200 zł1/215,554.283,40
500 zł131,108.209,86

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe