Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-04-28

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.104,72
100 zł1/47,782.325,31
200 zł1/215,554.290,12
500 zł131,108.222,73

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe