Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-05-04

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.087,13
100 zł1/47,782.288,29
200 zł1/215,554.221,83
500 zł131,108.091,83

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe