Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-05-07

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.098,04
100 zł1/47,782.311,25
200 zł1/215,554.264,18
500 zł131,108.173,02

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe