Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-05-11

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.107,41
100 zł1/47,782.330,97
200 zł1/215,554.300,57
500 zł131,108.242,76

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe