Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-06-16

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.041,39
100 zł1/47,782.192,01
200 zł1/215,554.044,18
500 zł131,107.751,35

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe