Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-07-01

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.087,37
100 zł1/47,782.288,80
200 zł1/215,554.222,76
500 zł131,108.093,62

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe