Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-07-30

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.133,45
100 zł1/47,782.385,79
200 zł1/215,554.401,71
500 zł131,108.436,61

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe