Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-08-21

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.106,45
100 zł1/47,782.328,95
200 zł1/215,554.296,84
500 zł131,108.235,61

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe