Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-09-01

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.116,49
100 zł1/47,782.350,09
200 zł1/215,554.335,84
500 zł131,108.310,36

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe