Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-09-07

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.116,87
100 zł1/47,782.350,90
200 zł1/215,554.337,33
500 zł131,108.313,22

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe