Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-09-09

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.111,54
100 zł1/47,782.339,67
200 zł1/215,554.316,62
500 zł131,108.273,52

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe