Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-09-10

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.139,12
100 zł1/47,782.397,73
200 zł1/215,554.423,73
500 zł131,108.478,81

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe