Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-09-17

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.137,25
100 zł1/47,782.393,78
200 zł1/215,554.416,45
500 zł131,108.464,86

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe