Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-10-02

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.131,63
100 zł1/47,782.381,95
200 zł1/215,554.394,62
500 zł131,108.423,02

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe