Tabela cen monet uncjowych z dnia 2020-10-08

Ceny sprzedaży monet uncjowych emitowanych przez Narodowy Bank Polski

Nominał[oz][g]Cena w PLN
50 zł1/103,101.110,00
100 zł1/47,782.336,44
200 zł1/215,554.310,65
500 zł131,108.262,07

Tabela aktualizowana jest w każdy dzień roboczy, pomiędzy godziną 8:00 a 8:30.

Zobacz monety uncjowe